Logga in
För Boende i Hållsta

Grönområden - ängar och skogsområden

Samfälligheten äger och förvaltar stora grönområden som består av ängs- och hagmarker samt skog.

Aktuellt om våra grönområden

Efter samfällighetens skogsavverkning 2013 blev riset vid klippbadet bredvid stora Långsjöbadet inte åtgärdat. Riset fraktas nu bort av entreprenör Peter Lööf.

Ängen mittemot badparkeringen har tidigare betats av hästar. De senaste åren har ängen stått obetad vilket har inneburit att sly har vuxit upp. Nu har ängen rensats från sly och även blivit slagen. Detta område kommer i framtiden att slås i samband med övriga ängar.

Givesta har under sommaren gjort en större avverkning på sin mark bakom vattenverket och Meteorvägen. Själva avverkningen och utförseln av timret är klart. Däremot så återstår uppsamlande av ris. När detta är klart så kommer samfällighetens mark invid Långsjövägen att rensas på ris och marken ska återställas så gott det går. Även kabeln som är nedtagen kommer att åter hängas upp.

Ängarna

Samfällighetens ängar slås en gång per år, vid månadsskiftet juni/juli.

Stigarna ned till baden slås redan under början av juni.

Skogsområden

Ansvaret för skogsområdena ligger på styrelsen. Det är inte tillåtet att avverka träd på föreningens mark utan tillstånd från styrelsen. Den som avverkar träd på samfällighetens mark utan tillstånd kan bli skadeståndsskyldig.

Skogsvårdprojekt

Under åren 2004-2006 genomfördes gallring av skogsbeståndet. Vid årsmötet 2012 beslutades att dra igång ett nytt skogsvårdprojekt.

Under försommaren 2012 genomfördes etapp ett i området söder om Zenitvägen. Under 2013 genomfördes etapp två från Orionvägen och genom hela området till Sågen. Arbetet utfördes i juli – september 2013.

Vilt

Hållstas grönområden hänger samman med mer vidsträckta skogar. Det innebär att det rör sig mycket vilt i området. Älgar, rådjur, hjortar, harar, rävar, vildsvin och grävlingar är några av de djur som är vanliga att stöta på. Nu finns det även indikationer på att ett vargpar bildat revir någon mil från Hållsta.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.