Logga in
För Boende i Hållsta

Infrastruktur

Hållsta samfällighet ansvarar för väghållning och dricksvatten. Det finns avfallscontainers för hushållsopor.

I området går skolbuss. Posten delas ut i brevlådor som finns samlade i anslutning till respektive gata. Det finns även brevlåda för försändelser.

Samfälligheten har en del utrustning som medlemmarna kan låna.

> Allmänna kommunikationer

Buss 514 går mellan Hållsta och Gnesta.

> Avfall

Vid infarten till Hållsta fritidsområde finns vintertid en och sommartid två avfallscontainers. Dessutom finns containrar för tidningspapper samt plast- och pappersförpackningar. Respektive fastighetsägare i området debiteras direkt av kommunen.

> Post

Fastighetsägarnas brevlådor finns längs med Långsjövägen, i anslutning till respektive gata.

> Trafik

I hela området gäller en rekommenderad hastighet på 30 km/h.

> Vattenförsörjning

Vårt dricksvatten pumpas upp från två djupborrade brunnar till en reservoar som rymmer 24 000 liter.

> Väghållning

Hållsta samfällighetsförening ansvarar för vägunderhållet längs hela Långsjövägen och de anslutande gatorna i området.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.