Logga in
För Boende i Hållsta

Avfall

Hushållssopor lämnas i container som står vid infarten till området. Soporna ska sorteras med matavfall i de gröna påsarna som du kan hämta vid vattenverket. För tidningspapper finns en särskild container.

Vårt avtal med kommunen kan du läsa här: > Avtal om sophämtning

Glas, förpackningar och batterier lämnas vid återvinningsstationer i vid ICA eller Stopp. Grovsopor och miljöfarligt avfall lämnas vid återvinningsgården.

Samfällighetens avfallscontainers står vid infarten till området, ca 100 meter efter informationstavlan vid Zenitvägen/Orionvägen. Vintertid finns där en avfallscontainer, sommartid två. Dessutom finns en container för återvinningspapper.

Respektive fastighetsägare i området debiteras direkt av kommunen.

Så här sorterar du dina sopor:

1. Farligt avfall lämnas till Återvinningsgården.

2. Förpackningar lämnas vid närmaste återvinningsstation.

3. Tidningar sorteras för sig. Container för tidningar finns i Hållsta.

4. Matavfall lämnas i den gröna påsen eller komposteras. Kan slängas i samfällighetens avfallscontainer. Gröna påsar kan du hämta i plastcontainer vid pumphuset i Hållsta.

5. Avfallet som blir kvar läggs i en vanlig affärspåse och slängs i samfällighetens avfallscontainer.

6. Grovavfall lämnas kostnadsfritt på Återvinningsgården.

Genom att du sortera dina sopor minskar samfällighetens samlade avfall. Det är bra både för miljön och för plånboken. På Gnesta kommuns webbplats finns en guide om hur du sorterar sopor.

> Guide hur du sorterar dina sopor

SITA Sverige AB sköter hämtning av sopor, farligt avfall och latrin samt slamsugningen i kommunen.

För dig som vill veta mer

På Gnesta kommuns webbplats hittar du information om exempelvis

- var du kan lämna farligt avfall,

- var återvinningsstationerna finns i Gnesta,

- Återvinningsgården,

- Gröna-påsen-systemet,

- hur du ska sortera ditt avfall.

> Gå direkt till Gnesta kommuns webbplats

Varje år har samfälligheten kostnader på 1000-tals kronor för bortforsling av grovavafall som ställs vid samfällighetens sopcontainrar. Grovsopor ska lämnas vid Återvinningsgården.

OBS! På senare tid har någon/några slängt sina sopor i den gröna plastcontainern vid vattenverket, där de gröna soppåsarna förvaras. Det är självfallet inte tillåtet!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.