Logga in
För Boende i Hållsta

Trafik

Vid infarten till Hållsta från Nyköpingsvägen råder 70 km/h.

Strax före korsningen Orionvägen/Zenitvägen – Långsjövägen finns skyltar som med rekommenderad högsta hastighet om 30 km i timmen. Rekommenderad hastighet anger en vägsträcka eller ett område där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket. Det är inte olagligt i sig att köra fortare än den tillfälliga skyltningen, men en förare kan trots det fällas för vårdslöshet i trafik för att ha framfört fordonet i olämplig hastighet.

Vägarna i Hållsta är smala, men relativt hårt trafikerade. Det är därför ur trafiksäkerhetssynpunkt viktigt, inte minst för barnens säkerhet, att vi alla hjälps åt och respekterar hastigheten. Det är även viktigt för att vägarna ska hållas i gott skick och inte utsättas för onödigt slitage, med kostsamma åtgärder som följd.

Fyrhjulingar, pocketbike, minimoto

På senare tid har olika former av fordon blivit populära hos såväl barn som vuxna, exempelvis fyrhjulingar, pocketbike och minimoto. Styrelsen får ofta ta emot klagomål från boende om att denna typ av fordon framförs på samfällighetens vägar och att det medför fara för såväl boende som de som kör dessa fordon.

Transportstyrelsen har tagit fram förskrifter för vad som gäller för denna typ av fordon. Om boende upplever att dessa inte respekteras ska man i första hand vända sig till polisen.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats:

> Vad är lekfordon

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.