Logga in
För Boende i Hållsta

Väghållning

Hållsta samfällighetsförening ansvarar för vägunderhållet längs hela Långsjövägen och de anslutande gatorna i området. För sommar- och vinterväghållningen finns ett avtal med entreprenör, Peter Lööf. Sommarunderhåll innebär sladdning och saltning för dammbindning. Under vintern plogas och sandas vägarna. Även dikesslåtter genomförs minst en gång per år.

Därutöver är det vägansvariga som ansvarar för löpande vägunderhåll. Grus finns att hämta vid pumphuset och/eller parkeringen vid bastun.

Vinterväghållningen

Långsjövägen ska vid snöfall eller halka snöröjas och sandas före klockan 06.00. Övriga stickvägar snöröjs och sandas under dagen. Vid ihållande snöfall ska Långsjövägen snöröjas flera gånger under dagen. Det är entreprenören som själv håller koll på väderläge och planerar de insatser som anses nödvändigt.

Vid speciella behov kan entreprenören kallas in. Detta kan emellertid endast göras av styrelsen. Om medlem i samfälligheten vill påkalla extra snöröjnings- eller halkbekämpningsinsatser; kontakta styrelsen på telefon 0708-382 852.

I området finns två sandlådor. En i backen vid bastun och en i korsningen Orgonavägen / Meteorvägen.

Utdrag ur Avtal om väghållning

Aktuella arbeten

-

Frågor

Har du synpunkter på väghållningen ska du kontakta styrelsen, tfn 070-838 28 52, mail@hallsta-gnesta.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.