Logga in
För Boende i Hållsta

Vatten

Vårt dricksvatten pumpas upp från tre djupborrade brunnar till en reservoar som rymmer 24-000 liter.

Tillgången till dricksvatten är begränsat. Varje fastighet har en tilldelning på 300 liter vatten per dygn, vilket motsvarar en total förbrukning på 60.000 liter.

Bevattning av blommor och grönsaker ska ske med regnvatten. Uppfyllnad av pool med föreningens vatten är inte tillåtet. Tankvagn kan beställas från Sparreholms Frivilliga Brandkår, tel 076-782 88 07.

Några exempel på förbrukning

- 20 minuters bevattning med slang förbrukar 300 liter vatten

- Bad i vanligt badkar tar ca 200 liter vatten och i bubbelbadkar mellan 300 och 500 liter vatten

Rengöring av vattenreservoaren

Eftersom vi i Hållsta är fler än 50 användare så lyder vi under Livsmedelslagen vilket innebär att

måste göra 6 provtagningar per år på vårt vatten. Proverna och laboratorietesterna visar då om

vattnet är tjänligt eller vad som ev. behöver åtgärdas.

> Mer info om vattenreservoaren, provtagning, rengöring och service hittar du här!

Vintervatten

Anläggningens ledningsnät ligger på minst 90 cm djup och har rundcirkulation vilket gör att anläggningen även fungerar vintertid. Däremot kan det vara bra att stänga av vattnet om man inte vistas i sin fastighet under vinterhalvåret. Blir det strömavbrott och minusgrader finns det risk att vattenledningarna fryser sönder med vattenläckor som följd.

Det har tidigare hänt att en läckande vattenledning vid en fastighet har tömt samfällighetens brunn helt och hållet.

Vattenskyddsområde

Livsmedelslagstiftningen som reglerar förutsättningarna för vattenleverans ställer stora krav. Ett av kraven är att skydda vattentäkterna. För att möta lagstiftningens krav har samfälligheten i samarbete med konsultföretaget SWECO utarbetat riktlinjer för vårt vattenskyddsområde. Detta kommer att innebära en del restriktioner i vårt dagliga liv. Ett exempel är biltvätt där det kommer att bli förbjudet att tvätta med avfettningsmedel.

> Läs mer om regelverket för vattenskyddsområdet

Vid elavbrott

Vid elavbrott aktiveras ett dieselverk för att säkra fortsatt tillgång till vatten.

Vattenprov sex gånger per år

Under våren 2009 installerades en UV-ljuslampa i vattenverket, för att motverka förekomst av bakterier. Anläggningen behöver rengöras ca var 14:e dag. Skötsel och rengöring av UV-ljuslampan sköts av Michael Åström och Christian Tomtlund i samfälligheten.

Vi har ett egenkontrollprogram som uppfyller kommunens krav på vattenverk. Det innebär att vi måste göra sex provtagningar per år på vårt vatten. Proverna och laboratorietesterna visar då om vattnet är tjänligt eller vad som ev. behöver åtgärdas.

Vattnet har hög mangan- och flourhalt. Mangan kan missfärga tvättgods och fällas ut i ledningarna. Flour är kariesförebyggande men kan missfärga spädbarnständer.

Ansvarig

Ansvarig för vattenförsörjningen är Michael Åström. Han är också föreningens kontaktman med kommunen vad avser vattenförsörjning och kommunens tillsyn över anläggningen.

Michael Åström

0708-382 852

mail@hallsta-gnesta.se

Vice vattenansvarig:

Gert Johansson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.