Logga in
För Boende i Hållsta

Vattenskyddsområde

Livsmedelslagstiftningen som reglerar förutsättningarna för vattenleverans ställer stora krav. Ett av kraven är att skydda vattentäkterna. För att möta lagstiftningens krav har samfälligheten i samarbete med konsultföretaget SWECO utarbetat föreskrifter för vårt vattenskyddsområde. Området innebär en del restriktioner i vårt dagliga liv. Ett exempel är biltvätt där det är förbjudet att tvätta med avfettningsmedel.

Handlingar som reglerar vattenskyddsområdet

Teknisk beskrivning av vattenskyddsområdet

> Öppna Teknisk Beskrivning (Pdf-fil)

Bilaga 1: Terrängkarta skyddszoner för vattenskyddsområdet

> Öppna Terrängkarta (Pdf-fil)

Bilaga 2: Fastighetskarta skyddszoner för vattenskyddsområdet

> Öppna Fastighetskarta (pdf-fil)

Bilaga 3: Profil brunnar och nivåer i vattenskyddsområde

> Öppna Profil brunnar och nivåer (pdf-fil)

Bilaga 4: Fastighetsägarförteckning vattenskyddsområde

(läggs ej ut på webbplatsen på grund av Personuppgiftslagen)

Bilaga 5: Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

> Öppna Skyddsföreskrifter (pdf-fil)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.