Logga in
För Boende i Hållsta

Historik

1977 överläts Hållstaomrdet till Hållsta samfällighetsförening då området anlades som fritidsstugeområde.

Hållstaområdet köptes 1966 av ”Hem på landet”. Området omfattar 125 ha. Ägare var Södertuna Gård som ligger vid Frösjön efter vägen till Mariefred, och äger fortfarande stora markområden intill Hållstaområdet. Annan markägare som gränsar till området är Givesta gård.

1966 fanns fyra fastigheter på området:

LÅNGSJÖUDDE (Långsjövägen 1 och 3 är avstyckade från Långsjöuddetomten och där har tidigare funnits ett båtmanstorp),

LÅNGSJÖDAL (Långsjövägen 2),

ERIKSDAL (Långsjövägen 5),

samt

HÅLLSTA SÅG (Långsjövägen 17).

Området består idag av 192 tomter.

I bastuns omklädningsrum finns en kopia på ”Charta öfver Hållsta Bys ägor” från 1770. Originalet finns i Nyköping. Föreningen har även en stor reliefkarta i gips som föreningen fick av ”Hem på landet” i samband med överlåtandet av området till Hållsta samfällighetsförening 1977, då områdets anlades som fritidsstugeområde.

Enligt Riksantikvarieämbetet finns inga kända fornlämningar i området. I omgivningarna runt Hållsta gård finns dock båda gravfält och fornborg. Den sörmländska Eriksgatan som utgår från Strängnäs via Björnlunda passerar utkanten av Gnesta vid Hållsta gård och sedan via Uppsa kulle mot Kolmården. Skyltning mot Eriksgatan finns vid Nyköpingsvägen strax före Hållsta gård.

Långsjön har sitt tillflöde från Holmsjön genom en bäck vid Hållsta såg och har utloppet i norra delen. Via Sigtunaån och sjön Sillen ingår Långsjön i Trosaåns vattensystem. Nedanför skidbacken fanns tidigare en liten sjö, Igelsjön, som nu är helt utdikad. Skidbackens övre del ligger delvis inom området.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.