Logga in
För Boende i Hållsta

Ordningsregler

När 192 fastigheter samlas i en samfällighet är det viktigt att alla hjälps åt för att vårt boende och våra gemensamma tillgångar sköts på ett bra sätt. Här kommer en påminnelse om vad som gäller för alla fastighetsägare.

Sopor

Hushållssopor lämnas i containers, sortera soporna med matavfall i papperspåsar eller de gröna påsarna som du kan hämta vid vattenverket.

För kartong, plast och tidningspapper finns särskilda containrar.

Grovsopor och miljöfarligt avfall lämnas vid återvinningsgården.

För glas och förpackningar finns utöver återvinningsgården två återvinningsstationer i tätorten en vid ICA och en vid Stopp.

Det är inte tillåtet att lämna grovsopor, miljöfarligt avfall, flaskor och burkar vid containrarna i området.

> Läs mer om avfallshanteringen

Trafik

Strax innan korsningen Orionvägen/Zenitvägen – Långsjövägen finns skyltar som säger att vi skall trafikera området med högst 30 km i timmen. Detta är ett beslut som är taget vid en föreningsstämma. Det är ur trafiksäkerhetssynpunkt viktigt, inte minst för barnens säkerhet, att vi alla hjälps åt och respekterar hastigheten. Det är förbjudet att parkera längs Långsjövägen.

> Läs mer om trafikbestämmelserna i området

Avverkning

På förekommen anledning vill vi informera om att det inte är tillåtet att avverka skog på föreningens mark utan tillstånd från styrelsen. Det är tillåtet att ta bort sly men då ej bredare än 10 cm i diameter vid roten.

> Läs mer om våra grönområden

Vatten

Vår tillgång till dricksvatten är begränsat. Varje fastighet har en tilldelning på 300 liter vatten per dygn. Det är inte tillåtet att bevattna gräsmattor med föreningens vatten. Det är inte tillåtet att fylla pooler med föreningens vatten. Det går inte att spara en dags ranson till nästa dag.

Några exempel på förbrukning

- 20 minuters bevattning med slang förbrukar 300 liter vatten

- Bad i vanligt badkar tar ca 200 liter vatten och i bubbelbadkar mellan 300 och 500 liter vatten

> Läs mer om vattenförsörjningen

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.