Logga in
För Boende i Hållsta

Styrelse och förvaltning

Hållsta samfällighet leds av en styrelse som väljs genom demokratiska val vid föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för ekonomin, fungerande väghållning och vattenförsörjning samt andra frågor som är av samfällighetens intresse.

I mars-maj varje år hålls föreningsstämman, då förvaltningsberättelsen redovisas.

> Styrelse, revisorer, valberedning och funktionsansvariga

Styrelsen består av fem ledamöter och fyra suppleanter.

> Mötestider för styrelsen

Mötestider fastställs internt i styrelsen och meddelas här.

> Underhållsplan 2021-2025

Styrelsen har upprättat en femårig underhållsplan för att få en översikt över underhållsbehovet i föreningen.

> Föreningsstämma & förvaltningsberättelse

Föreningsstämma hålls (vanligtvis) under första kvartalet varje år.

> Försäkring

Föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar samt har försäkring genom medlemskap i Riksförbundet enskilda vägar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.