Logga in

Styrelse och förvaltning

Hållsta samfällighet leds av en styrelse som väljs genom demokratiska val vid föreningsstämman. I området finns dessutom vägansvariga. Styrelsen ansvarar för ekonomin, fungerande väghållning och vattenförsörjning samt andra frågor som är av samfällighetens intresse. Ansvaret som vägansvarig roterar mellan alla medlemmar.

I mars-maj varje år hålls föreningsstämman, då förvaltningsberättelsen redovisas.

> Styrelse, revisorer, valberedning och funktionsansvariga

Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter.

> Mötestider för styrelsen

Mötestider fastställs internt i styrelsen och meddelas här.

> Underhållsplan 2014-2018

Styrelsen har upprättat en femårig underhållsplan för att få en översikt över underhållsbehovet i föreningen.

> Föreningsstämma & förvaltningsberättelse

Föreningsstämma hålls (vanligtvis) under första kvartalet varje år. Den senaste hölls 24 mars i Elektron kl 10.00.

> Försäkring

Föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar samt har försäkring genom medlemskap i Riksförbundet enskilda vägar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.