Logga in
För Boende i Hållsta

Medlemsavgift

Medlemsavgiften består av en avgift till samfälligheten och en vägavgift. Den totala medlemsavgiften för 2021 är 4958 kronor.

Samtliga fastigheter har andelstalet 1 och betalar därför full avgift. Avgiften som aviseras vid ett tillfälle skall årligen vara betald senast 30 april. Vid påminnelse debiteras en avgiftpå 60 kronor.

Avgiften betalas in på bankgiro 5323-0082. Ange ditt medlemsnummer (samma som fastighetsbeteckning) och fakturanummer.

Har du svårt att klara avgiften och behöver en avbetalningsplan, kontakta kassören i samfälligheten.

Telefon: 0708-382 852, måndag–fredag kl 09.00–14.00

Vid utebliven betalning går ärendet vidare till Inkasso för indrivning varvid fastigheten är i pant för avgiften.

Medlemsavgiften täcker föreningens kostnader för bland annat vägar, vattenförsörjning, bad, bastu, skötsel av skog och grönområden.

Avgiften justeras årligen med föregående års höjning av konsumentprisindex.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.