Logga in
För Boende i Hållsta

Stadgar

Den senaste versionen av stadgar för Hållsta Samfällighetsförening registrerades 1 augusti 2017.

Vad stadgarna ska innehålla finns angivet i 28 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Stadgar för samfällighetsförening ska ange:

  1. föreningens firma,
  2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen,
  3. den ort där styrelsen ska ha sitt säte,
  4. hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutförhet,
  5. hur revision av styrelsens förvaltning ska ske,
  6. föreningens räkenskapsperiod,
  7. grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket,
  8. hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas och
  9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom även som den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast ska vidtagas.

Öppna samfällghetens stadgar (pdf-fil)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.