Logga in
För Boende i Hållsta

Underhållsplan 2021-2025

Styrelsen har upprättat en femårig underhållsplan för att få en bättre översikt över underhållsbehovet i föreningen. Underhållsplanen är budgeterad enligt tabell:

Underhåll för

2021

2022

2023

2024

2025

Vattenverk

45 000

35 000

45 000

35 000

45 000

Vattendistribution

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Bastun

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Lagning asfalt

25 000

25.000

25.000

25.000

25.000

Dikning hela området

65 000

80 000

100 000

0

100 000

Dikning Långsjövägen

0

0

0

160 000

0

Vägunderhåll sommar

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Bryggor/Spång

20 000

2 000

0

2 000

0

Totalt

250 000

237 000

265 000

317 000

265 000

Kostnader för underhåll av ledningsnät tas vartefter eventuella läckor uppstår. Budgeteras 20.000 kr per år

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.